Αναβάθμιση του gtkvnstat (μετρητής δεδομένων για mobile adsl χρήστες) στην έκδοση 0.2.2

Μπορείτε να κατεβάσετε τη νέα έκδοση από http://code.google.com/p/gtkvnstat/

Αλλαγές στην έκδοση 0.2.2

+ Νέα όμορφα εικονίδια για το panel indicator από το Γιάννη Περράκη (Ευχαριστώ Γιάννη!)

+ ΔΙΟΡΘΩΣΗ bug που αφορούσε Zero Division Error όταν το Free Limit ήταν μηδέν (Αναφέρθηκε από τον elmodos @ GTK-Apps.org) .

+ Προστέθηκαν πληροφορίες για τη περίπτωση που το  free limit είναι σε GBs και εμείς έχουμε κατεβάσει Kbs.